ร า ค า
PRICE LIST - ราคากิจกรรม

ราคาและรายละเอียด กิจกรรมขี่รถเอทีวี (ATV), ยิงธนู (Archery) และเพนท์บอล (Paintball)


Cha-Am ATV PARK Cha-Am ATV PARK Cha-Am ATV PARK

ขี่รถเอทีวี มี 4 แพ็คเกจ
    * ขี่รถ ATV แบบ 1 รอบ Track A-B ราคา 200 บาท/ท่าน/คัน
    * ขี่รถ ATV แบบ 15 นาที Track A-B ราคา 500 บาท/ท่าน/คัน
    * ขี่รถ ATV แบบ 30 นาที Track A-B-C ราคา 800 บาท/ท่าน/คัน
    * ขี่รถ ATV แบบ Touring Off-Road 60 นาที ราคา 1,800 บาท/ท่าน/คัน
       แนะนำให้จองเวลาล่วงหน้า

   ขี่รถ ATV 1 ชั่วโมง แบบ Touring - มีไกด์นำทาง ขี่ออกนอกสนาม พาลัดเลาะ บนเส้นทาง Off-road เที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติ ไร่นา เนินทุ่ง ได้สัมผัสการขี่ ATV ที่ใช้ทักษะความสามารถอย่างเต็มที่ (ราคารวมเครื่องดื่ม Soft Drink ระหว่างพักกลางทาง และเมื่อกลับมาถึง ATV Park)

Cha-Am ATV PARK Cha-Am ATV PARK

ยิงธนู (Archery) มี 2 แพ็คเกจ
* ยิงธนู แบบ 1 เซ็ท 10 ดอก ราคา 150 บาท/ท่าน/คันธนู
* ยิงธนู แบบ 30 นาที (ลูกธนูด 10 ดอก) ราคา 400 บาท/ท่าน/คันธนู
   กิจกรรมยิงธนูใช้คันธนูมาตรฐานแบบ Recurve พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน Finger Tab และ Arm Guard โดยมีผู้ฝึกสอนให้คำแนะนำ กรณีที่ผู้เล่นไม่เคยเล่นมาก่อน


Cha-Am ATV PARK Cha-Am ATV PARK

เพนท์บอล (Paintball) มี 2 แพ็คเกจ
* เพนท์บอล แบบเป้า (กระสุน 20 นัด) ราคา 150 บาท/ท่าน
* เพนท์บอล แบบทีมต่อสู้ (กระสุน 50 นัด) ราคา 500 บาท/ท่าน
    กิจกรรมเพนท์บอลแบบแบ่งทีมต่อสู้ กระสุนท่านละ 50 นัด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน เสื้อคลุม เสื้อเกราะ ถุงมือ หน้ากาก สลับข้างเล่นกันจนกว่ากระสุนจะหมดทุกคน

Cha-Am ATV PARK Cha-Am ATV PARKCha-Am ATV PARK


Back to top